Domovská stránka » Poruchy svalové a kosterní soustavy » Tipy pro prevenci úrazů na pracovišti

  Tipy pro prevenci úrazů na pracovišti

  Každoročně je při práci zraněno kolem tisíců pracovníků, z nichž některé jsou vážné a život ohrožující. Každý druh práce, ať už se jedná o kancelářskou práci nebo stavební dělníky, je ohrožen zraněním. Mějte na paměti několik tipů níže, abyste se udrželi v bezpečí při práci.

  Buďte opatrní na svém pracovišti

  Mnoho zaměstnanců, kteří si neuvědomují, že špatný systém čištění na pracovišti je hlavním faktorem nehody. Můžete například snadno sklouznout nebo zakopnout o předměty na podlaze. Vždy se ujistěte, že je pracoviště čisté a organizované, aby se snížilo zranění. Své společnosti můžete poradit, aby na podlaze použila protiskluzovou podložku a vybavila se protišmykovou botou.

  Pokud pracujete na staveništi nebo někde vysoko, aby se zabránilo pádu z kolejí, vždy dávejte pozor, pokud jsou schody a budovy ve správném pořadí nebo správně nainstalovány. Je důležité zajistit, aby tyto nástroje byly vždy kontrolovány a sledovány.

  Abyste se ochránili, vše, co musíte udělat, když poprvé vstoupíte do nového pracovního prostředí, je zvážit standardy rozvržení a zapamatovat si cestu, pokud jednoho dne zažijete nějaké překážky.

  Pokud zaznamenáte něco, co nefunguje nebo může ovlivnit vaši bezpečnost, informujte technické oddělení.

  Zabraňte zraněním způsobeným padajícími předměty

  Při práci je nutné používat ochranné pomůcky, zejména v extrémních prostředích, které mohou ovlivnit objekty. Chcete-li předejít incidentům, postupujte podle těchto tipů zabezpečení:

  • Nepracujte pod provozními jeřáby, zvedáky nebo těžkými stroji.
  • Používejte brýle a obličejové masky, abyste se vyhnuli částicím, chemikáliím nebo létavým kapalinám.
  • Používejte rukavice, abyste zabránili poranění, poškrábání, propíchnutí, popáleninám, absorpci chemikálií nebo extrémním teplotám.
  • Noste přilbu, abyste se chránili před padajícími předměty.
  • Používejte bezpečnostní obuv pro pracoviště, pokud jeden den těžké předměty mohou spadnout a zranit nohy.
  • Používejte kryt nebo chránič sluchu, abyste zabránili poškození sluchu v hlučné pracovní oblasti.
  • Při práci s vozidlem si zapněte bezpečnostní pás.

  Zajistěte bezpečnost při jízdě

  Musíte se ujistit, že vaše firemní vozidlo je pravidelně kontrolováno a opravováno, nejlépe ideálně jednou měsíčně. Zkontrolujte, zda existují části, které je třeba aktualizovat. 

  Pokud řídíte vozidlo, musíte před použitím přístroje zkontrolovat světla, signály, tlak v pneumatikách a množství plynu v nádrži, aby se snížilo riziko nehod..

  Věnujte pozornost počasí

  Počasí, které je příliš horké nebo příliš chladné, může ovlivnit vaše zdraví. Zde jsou některé návrhy, když pracujete v extrémních podmínkách.

  Pokud je zima, vždy udržujte své tělo v teple nošením tlustého oblečení, které pokryje celé tělo. Musíte si připravit další oblečení jen v případě, že vaše oblečení zvlhne.

  Je-li počasí horké, musíte v těle poskytnout tekutiny pitím vody. Musíte také nosit volný oděv a provádět časté přestávky v prostoru pro odpočinek. Při práci při extrémních teplotách se poraďte se svým lékařem.

  Pracovní úrazy jsou v dnešní době považovány za velmi běžné. Není to jen poslání společnosti vytvořit bezpečné pracovní prostředí, ale také vaše odpovědnost za aktivní roli při zachování bezpečnosti. Pokud máte vážné zranění, měli byste se obrátit na vaši společnost, abyste získali pomoc a našli způsob, jak zabránit dalším nehodám.